Jesteśmy największym internetowym sklepem akwarystycznym w Polsce

Zgoda na przetwarzaniem danych osobowych

1. Poniższym wyrażają Państwo zgodę by firma INVITAL Aqua s.r.o. z siedzibą w Hradci nad Moravicí, Opavská 397, 74741, IČ 02779897, wpisana w Rejestrze Handlowym przy
Sądzie Okręgowym w Ostrawie, dział C, wkładka 58541 (zwaną dalej „Administrator“), aby zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr. 2016/679 w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ES (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (zwanych dalej „Rozporządzenie“), przetwarzała następujące dane osobowe:
- imię / nick
- adres mailowy
- marketingowe pliki cookies (anonimowe)                        
- aktywność użytkownika (przeglądane produkty oraz strony, zachowanie konsumenckie)

2. Wyżej wymienione dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. założenie i administracja konta użytkownika;
b. zaproponowanie wygodniejszego i przyjemniejszego zakupu.

3. Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie na okres 10 lat w celu:             
a. założenie i administrowanie konta użytkownika, o ile okresu tego Państwo nie przedłużą. Do przedłużenia dochodzi poprzez aktywne korzystanie z konta użytkownika, czyli podczas  każdego logowania się użytkownika na swoje konto.
b. zaproponowanie wygodniejszego i przyjemniejszego zakupu.

4. Przetwarzanie danych osobowych jest wykonywane przez Administratora danych osobowych, jednak dane osobowe mogą przetwarzać również:
a. Hosting
b. Bądź pozostali dostawcy oprogramowań przetwarzających, usług i aplikacji świadczący usługi programowania, których jednak w chwili obecnej firma nie wykorzystuje.

5.  Dane osobowe nie zostaną przekazane poza UE.
6.  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana na przykład przez dostosowanie preferencji ochrony prywatności w stopce na stronie internetowej, przesyłając list lub mail.

7. Proszę zauważyć, iż zgodnie z Rozporządzeniem mają Państwo prawo:
w każdej chwili wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, wycofanie to  spowoduje anonimizowanie informacji o dyskutującym w Państwa wpisach (dostosowanie preferencji ochrony prywatności w stopce na stronie internetowej), ewentualnie na prośbę ustną (list, mail) całkowite usunięcie Państwa postów dyskusyjnych.
domagać się od Administratora który przetwarza Państwa dane osobowe, usunięcia informacji
żądać od Administrator dostępu do swych przetwarzanych danych osobowych i poprosić o ich kopię,                                            
u automatycznie przetwarzanych danych osobowych do ich przenoszalności,
pozwalać aktualizować Państwa przetwarzane dane osobowe lub skorygować je, ewentualnie domagać się ograniczenia ich przetwarzania,
żądać od firmy usunięcia swych danych osobowych, o ile nie chodzi o dane osobowe, które Administrator lub uprawniony jest zobowiązany nadal przetwarzać zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi,
na skuteczną ochronę sądową, jeśli zakładają Państwo, że zgodnie z Rozporządzeniem Państwa prawa zostały naruszone w wyniku przetwarzania danych osobowych niezgodnie z niniejszym rozporządzeniem.